طراحی سایت

برنامه ریزی

پس از دریافت اطلاعات از کارفرما و بررسی نیازهای کاربران وب سایت و کارفرما با درنظر گرفتن کاربرد سایت، برنامه ریزی دقیقی توسط تیم طراحی وب یوز صورت خواهد گرفت.

plan

طراحی قالب

طراحی قالب

طراحی قالب واکنشگرا جهت بارگذاری صحیح سایت بر روی انواع نمایشگرها توسط تیم طراحی قالب ریسپانسیو انجام میپذیرد.

توسعه

قالب های طراحی شده توسط تیم برنامه نویسی بر اساس اصول بهینه سازی کد در راستای استفاده حداقل از منابع و با هدف افزایش کارایی، توسعه داده خواهد شد.

Development

Publish

انتشار

در نهایت پس از انجام تست های گوناگون از نطر کارایی کد، ریسپانسیو بودن و برآورده کردن نیازهای مشتریان، وب سایت طراحی شده در اینترنت منتشر میشود.