طراحی سایت شرکتی

امروزه بسیاری از شرکت ها جهت معرفی فعالیت ها،خدمات، پرسنل، رزومه کاری ،نمایندگی ها و همچنین خرید و فروش محصولات تولید شده به سایت های شرکتی روی آورده اند.

اهداف طراحی سایت شرکتی:

  • ارائه خدمات و فروش به صورت اینترنتی
  • معرفی کامل محصولات
  • معرفی کامل خدمات
  • سهولت خرید
  • دریافت خدمات برای مشتریان
  • برند سازی برای شرکت
  • دریافت تبلیغات و درآمد زایی از سایت

طراحی سایت شرکتی