طراحی سایت

plan

برنامه ریزی

پس از دریافت اطلاعات از کارفرما و بررسی نیازهای کاربران وب سایت و کارفرما با درنظر گرفتن کاربرد سایت، برنامه ریزی دقیقی توسط تیم طراحی وب یوز صورت خواهد گرفت.

طراحی قالب

طراحی قالب واکنشگرا جهت بارگذاری صحیح سایت بر روی انواع نمایشگرها توسط تیم طراحی قالب ریسپانسیو انجام میپذیرد.

طراحی قالب

Development

توسعه

قالب های طراحی شده توسط تیم برنامه نویسی بر اساس اصول بهینه سازی کد در راستای استفاده حداقل از منابع و با هدف افزایش کارایی، توسعه داده خواهد شد.

انتشار

در نهایت پس از انجام تست های گوناگون از نطر کارایی کد، ریسپانسیو بودن و برآورده کردن نیازهای مشتریان، وب سایت طراحی شده در اینترنت منتشر میشود.

Publish