محتوای تولید شده به طور خودکار

محتوای تولید شده به صورت خودکار یا auto-generated content به محتوایی گفته می شود که به صورت خودکار و توسط برنامه تولید می شوند. اغلب محتواهای خودکار، شامل متن های تصادفی هستند که هیچ حسی را به خواننده نمی دهد، اما ممکن است شامل کلمات کلیدی جستجو شده باشد. برخی از نمونه های محتوای تولید … ادامه خواندن محتوای تولید شده به طور خودکار