فایلهای قابل ایندکس شدن توسط گوگل

گوگل بیشتر صفحات و فایل ها را می تواند index کند. انواع فایل های رایج قابل index شدن توسط گوگل عبارت است از:

 • Adobe Flash (.swf)
 • Adobe Portable Document Format (.pdf)
 • Adobe PostScript (.ps)
 • Autodesk Design Web Format (.dwf)
 • Google Earth (.kml, .kmz)
 • GPS eXchange Format (.gpx)
 • Hancom Hanword (.hwp)
 • HTML (.htm, .html, other file extensions)
 • Microsoft Excel (.xls, .xlsx)
 • Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx)
 • Microsoft Word (.doc, .docx)
 • OpenOffice presentation (.odp)
 • OpenOffice spreadsheet (.ods)
 • OpenOffice text (.odt)
 • Rich Text Format (.rtf, .wri)
 • Scalable Vector Graphics (.svg)
 • TeX/LaTeX (.tex)
 • Text (.txt, .text, other file extensions), شامل کدهای مرجع در زبان های برنامه نویسی متدوال:
  • Basic source code (.bas)
  • C/C++ source code (.c, .cc, .cpp, .cxx, .h, .hpp)
  • C# source code (.cs)
  • Java source code (.java)
  • Perl source code (.pl)
  • Python source code (.py)
 • Wireless Markup Language (.wml, .wap)
 • XML (.xml)

هنگامی که شما به عنوان مثال توسط اپراتور filetype:xml مانند عبارت زیر در گوگل به جستجو می پردازید، در حقیقت گوگل به دنبال فایلهای با پسوند xml خواهد گشت نه به دنبال فایلهایی از نوع XML.

filetype:xml document

برای روشن تر شدن موضوع، به عنوان نمونه، فایلهای با پسوند docx, pptx, xlsx از نوع XML هستند ولی پسوندشان با نوع فایلشان متفاوت است.


🔗 منبع: Google Search Console Help

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *