محتوای گرفته شده یا Scraped content

بسیاری از افراد تصور می کنند که افزایش تعداد و حجم صفحات بر روی سایتشان یک استراتژی بلند مدت خوب است. به همین دلیل برخی از وبمستران بدون توجه به نوع و مرتبط بودن محتوای سایت های معتبر دیگر، از محتوای آنها جهت افزایش تعداد صفحات سایت خودشان استفاده می کنند. محتوایی که به طور … ادامه خواندن محتوای گرفته شده یا Scraped content